Kdo jsme?

SBĚRNÝ DVŮR

SKLÁDKA

Pro všechny občany bezplatný odběr elektrozařízení, kovového odpadu, zářivek, žárovek, autobaterií, tonerů, jedlých tuků a pneumatik.

Pro občany Zbirohu: výše zmíněné včetně nebezpečného odpadu, plastů, kartonu, skla, oděvů, hraček, obuvi a dřeva, oken, po předložení občanského průkazu.

Ostatní občané a firmy musí za tříděný odpad platit a to dle aktuálního ceníku a mají povinnosti také odpad vytřídit, nelze jej uložit do skládky.

Máme k dispozici náčiní a techniku na vyložení odpadů, sociální zařízení (WC + sprcha) a nápomocný personál.

Skládka objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu a zeminy.
Na skládku nelze ukládat eternit ani jiné odpady obsahující azbest.
Firmy musí dopředu nahlásit návoz odpadů, vyplnit objednávku a základní popis odpadu a vyčkat na schválení. V opačném případě nemusí být odpad přijat. Platby přijímáme pouze v hotovosti. Veškerý odpad se váží a ceny jsou za 1 tunu odpadu.

IVECO

TECHNICKÉ SLUŽBY

Zapůjčení kontejnerů na objemný odpad 9 a 12 m3 a suť a zeminu 3m3 a 4m3 s vlastní autodopravou viz ceník. Dále také přeprava materiálů a zboží. Maximální zatížení kontejneru je 3 tuny.

Úklid a údržba města, údržba osvětlení a zeleně. Pytlový svoz plastů. Technické zabezpečení při pořádání městských kulturních, sportovních a jiných akcí. Provoz městského kluziště.

REUSE

Co je REUSE?

Re-use, občas též reuse, lze do češtiny přeložit jako opětovné použití. V základním principu nakládání s odpady RRR, je reuse na druhém místě. Tři „R“ jsou zde pro redukci odpadu, dále reuse pro opětovné použití a nakonec pro recyklaci. Pokud pro vás něco nemá hodnotu, můžete to dostat zpět do života například darováním, nebo prodejem na bazaru.

UPCYKLACE

Co je UPCYKLACE?

Upcyklace je proces přeměňování odpadového materiálu nebo nepotřebných produktů v nové materiály či produkty lepší kvality, pro zlepšení hodnot životního prostředíJe to protiklad downcyklace, která na rozdíl od upcyklace kvalitu produktu snižuje.